Friday, October 17, 2008

Expedisi Daly ke Sungai Padas 1, 1883

Written by KaaWai ^TaNaH^
Thursday, 16 October 2008

Kampung Gadong, Bakalau, Lupak di Beaufort, Sabah telah wujud lebih dari satu abad.

(Terjemahan oleh Arimi Sidek)

Berikut merupakan beberapa catatan oleh penjelajah British ke kawasan yang berdekatan dengan petempatan orang-orang kadayan di Borneo pada penghujung abad ke 19.

Kampung-kampung yang beliau catatkan masih wujud sehingga ke hari ini. Petempatan-petempatan berkenaan (kecuali Morak – saya kurang pasti. Harap tuan-tuan yang mengetahui akan menjelaskan kedudukan sebenar) dengan ini telah pun wujud lebih dari seratus tahun lampau.

Menurut beliau

"Ekspedisi tinjauan saya yang seterusnya akan menggambarkan Sungai Padas dan cabang-cabangnya di pantai barat.

Bahagian hilir sungai Padai adalah merupakan sebuah delta yang luas menghampar di pantai barat bertentangan dengan Koloni British Labuan; dan sungai Padai merupakan sistem perairan utama di Wilayah Dent, [daerah] yang terbaru dan pengambilalihan yang paling bernilai dan dinamakan sempena Mr. Alfred Dent, pengasas Syarikat Borneo British. Bahagian yang paling hampir dengan kawasan pesisir pantai sejauh 15 batu adalah diliputi oleh paya bakau dan berselang seli dengan beberapa terusan air masin.

50 batu ke dalam, sungai Padas melalui kawasan paya ladang sagu dan sawah padi yang luas dan kadang kala berselang dengan hutan rimba. Penduduk di kawasan pamah ini kebanyakannya adalah dari suku Bisaya, bercampur dengan orang Berunai, Melayu dan orang-orang Dusun. Petempatan-petempatan utama yang dilalui adalah Gadong, Lupak, Limbawang, Berkalow dan Morak, di mana penanaman sagu adalah yang paling lumrah”.

Sumber:

Explorations in British North Borneo, 1883-87. D. D. Daly. Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly Series, Vol. 10, No. 1. (Jan., 1888), pp. 1-24.

Comments

rizan - banar 2eh |2008-10-22 14:44:02
au eh banar 2

No comments:

Post a Comment