Wednesday, June 28, 2006

Dilema Kadayan: Auu .... !!!

Written by giin buagas


Dilema Kadayan: Auu……………….!!!


“auu”

“aaaaaawuuu”

“auuuuuuuuuu”

Jangan salah faham, ketiga – tiga ungkapan di atas bukan suatu ungkapan gimik para khunsa1 yang popular iaitu “awwww, engko ni nyaah”. Tidak. Ia adalah ungkapan Kadayan yang bermaksud “ya” di dalam bahasa Melayu. Sinonimnya di dalam bahasa lain ialah “yes”, “amma”, “na’am”, “ja” dan sebagainya.

Tetapi perhatikan, ketiga – tiga ungkapan di atas berbeza penekanannya samaada pada huruf ‘a’ yang dipanjangkan, penekanan diantara huruf ‘a’ dengan ‘u’ sehingga menerbitkan limpahan bunyi ‘w’ yang tidak diperlukan atau, pengucapan seadanya iaitu ‘auu’.

Dilemanya ialah kita harus belajar memahami penekanan bunyi berkenaan apabila kita berbicara dengan orang Kadayan. Ia adalah satu pemahaman yang hanya boleh kita kuasai setelah lama bergaul dengan mereka. Pelik bukan, kerana perkataan yang seharusnya berbentuk persetujuan (agreement) ini boleh memberikan maksud yang betul – betul berlainan seperti bantahan (disagreement), sindiran malah boleh menjadi jawapan yang melambangkan protes.

Keadaan ini mungkin juga boleh kita lihat di dalam pengucapan ‘ya’ di dalam bahasa Melayu. Kerana, Kadayan sebenarnya bukan tergolong di dalam rumpun Melayu. Sebaliknya dan hakikatnya Kadayan adalah golongan Melayu "proper", bukan rumpun Melayu. Bahasa Kadayan umumnya adalah bahasa Melayu lama tanpa huruf r, e, f, z dan o dengan persamaan sehingga 80% berbanding dengan bahasa Melayu standard. Budaya dan rupa fizikal orang Kadayan hampir serupa dengan orang Melayu manakala, agama orang Kadayan ialah agama Islam.

Persoalannya kenapa orang Kadayan lebih suka dikenali sebagai bangsa Kadayan?

Tiada sebab yang khusus mengapa ia jadi begitu, sekurang - kurangnya sepanjang pengetahuan saya sebagai orang Kadayan selama ini. Kadayan sudah dilabelkan begitu sejak sekian lama dan kekal dikenali sebagai begitu sehingga sekarang. Mungkin atas sebab yang menjadikan keadaan yang sama berlaku pada bangsa Jerman. Penduduk negara Jerman dikenali dengan nama Jerman, tetapi penduduk negara Austria lebih suka dikenali dengan nama orang Austria. Hakikat sebenarnya ialah bangsa mereka adalah sama iaitu bangsa Aryan [juga dikenali sebagai bangsa Prussia dan Jerman].

Berbalik kepada ‘auu’, asas perkataan ini ialah mengiakan, iaitu bermaksud ‘ya’. Tetapi orang Kadayan jarang bersikap konfrontasi di dalam perbualan mereka. Konfrontasi hanya akan berlaku jika orang berkenaan memang sudah bertujuan membangkang sejak sebelum perbualan berkenaan. Jelasnya pada kebiasaan orang Kadayan, konfrontasi berlaku dengan disertai emosi, seperti bengang, batah sudah nauh, marah kerana kejadian sebelumnya yang telah berlaku dan sebagainya. Konfrontasi begini adalah jalan kedua terakhir bagi mereka. Jalan yang terakhir ialah hilap dan mangamuk.

Di sinilah keperluan untuk kita memahami maksud ‘auu’ mereka. ‘auu’ yang diungkapkan dengan terlalu pendek adalah ungkapan yang boleh mengelirukan. Ia mungkin bermaksud sebagai penggalakan (encouragement) untuk menyambung perbualan. Ia juga mungkin bermaksud bosan, tajuk bicara berkenaan tidak menarik dan sipendengar meminta agar bicara berkenaan dihentikan. Selain itu ungkapan begini juga boleh bermaksud sipendengar tidak bersetuju dengan apa yang disuarakan. Sambil meng‘auu’kan mereka akan melirik ke muka anda [yang berbicara] seolah – olah berkata “ nda ngam baitu, tapi kaang mun ku batutuan salah hati pulang kau”. Sikap inilah yang amat biasa di kalangan orang – orang Kadayan, sehingga membawa ungkapan “auu auu babauu”.

Namun walaupun ‘auu’ pendek ini bersifat mengelirukan, jawapan sebegini tidak merbahaya dan masih boleh diketepikan (ignored) jika anda ingin meneruskan perbualan pada tajuk yang sama. Maksudnya, mungkin walaupun sipendengar merasakan berbicara dengan anda seolah – olah seperti duduk baduii jubo, beliau masih sudi meluangkan masa bersama anda atas dasar menjaga muka. Sekurang – kurangnya orang itu masih lagi menghormati anda.

Bagaimana dengan “aaaaaawuuu”? Ia adalah berbentuk affirmation [pengukuhan] dan authoritative [kekuasaan]. Ungkapan ini bertujuan untuk mengesahkan dan meyakinkan mengenai persetujuan tentang sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya atau persetujuan mengenai sesuatu perkara. Ia juga berkenaan dengan penekanan (to stress) terhadap perkara yang telah dipersetujuinya tetapi dalam masa yang sama pengesahan mengenainya dipastikan sekali lagi.

Ungkapan yang paling bahaya ialah “auuuuuuuuuu”. Ungkapan ini tidak boleh dipercayai. Ia boleh bermaksud apa sahaja, dari bermaksud sinis, tidak percaya, tidak bersetuju, marah malah hanya mengungkapkan dengan maksud tersiratnya “pergilah kau dari sini”

Kesimpulannya, apa bila ‘auu’ sebenarnya bermaksud ‘tidak’ adalah penting untuk kita meneliti bahasa badan (gesture) orang Kadayan yang mengucapkannya. Bahasa badan di sini tidak semestinya melibatkan pertembungan mata (eye contact).

Jangan percaya dengan teori komunikasi barat jika berbual dengan orang Kadayan. Pertembungan mata tidak semestinya melambangkan ketidakyakinan, tidak ikhlas dan tidak menumpukan perhatian. Ide mengenai pertembungan mata adalah idea import; tanpa prejudis samaada ia baik atau tidak kepada penekanan serta keberkesanan untuk berbual. Seorang Kadayan masih boleh berbual dengan baik, bacaita, walaupun dia membelakangi kawannya berbual.

Bukan orang Kadayan sahaja yang berpendapat lain mengenai idea tentang kepentingan pertembungan mata semasa berbual. Di penjara, pertembungan mata adalah lebih merbahaya. Ia adalah insiden yang perlu dielakkan kerana ia disifatkan sebagai keinginan untuk berlawan (aggression symbol).
--------------------------------

Nota Kaki

1Pondan, golongan Mak Nyah.

No comments:

Post a Comment