Saturday, February 2, 2008

Atlantis Kadayan 13: India, Mesir dan Phoenicia

Written by Codec Cadaianicus


Atlantis Kadayan 13: Catatan-catatan India, Mesir, dan Phoenicia Mengenai Ibu Tamadun

Bertentangan dengan penerimaan sekarang (pada zaman itu), nama Lautan Atlantik (atau “Lautan orang-orang Atlan”) adalah merangkumi semua lautan yang mengelilingi dunia purba (Eurasia dan Afrika). Lautan Atlantik mendapat namanya daripada orang-orang Atlan yang, bersendirian dari semua negara lain, berani untuk belayar merentasi perairan-perairan yang jauh dari tanah air mereka. Malah boleh dikatakan mereka telah menjelajah setiap inci perairan dunia di Zaman Keemasan.Hanya orang-orang Atlan yang menguasai rahsia suci pelayaran yang merupakan kemahiran asas untuk melaksanakan tugas ini.
---------------------

Siri ini dan dua siri yang akan datang (13 dan 14) menggunakan beberapa bukti hasil kajian Prof Dr. Dos Santos, Brazil.
---------------------

Lautan Atlantik adalah semua lautan di sekeliling bumi. Sekurang-kurangnya ini merupakan kefahaman dunia di zaman kejahilan itu, termasuklah bagi orang-orang Greek sendiri yang banyak merekodkan tentang Atlantis. Ia mengandungi kesatuan bagi gabungan Atlantik dan Lautan Hindi. Lautan Atlantik di zaman purba juga dipanggil sebagai “Lautan Lepas”, “Lautan Kronius”, "Mare Oceanum", "Mare Magnum" or "Lautan yang mengelilingi Dunia, nama yang menggambarkan sifatnya yang mengelilingi (maliuni, ngaliungi lihat kedayan.org)1.

Memandangkan catatan orang-orang Greek semuanya bersandarkan catatan Mesir, mahu tidak mahu kita terpaksa meneliti dokumen yang terdapat di Mesir untuk mengetahui Atlantis dengan lebih lanjut.Catatan Mesir Mengenai Atlantis

Rekod-rekod purba Mesir memberikan kita beberapa jenis maklumat yang menghubungkan dengan era Atlantis. Pertama sekali, terdapat apa yang dipanggil sebagai Masa Pertama, Zep Tepi, atau Zaman Keemasan, masa di mana dewa-dewa memerintah. Ini merupakan masa di mana manusia telah diberikan elemen ketamadunan, dimana kegelapan primitif telah dilenyapkan. Semasa Zep Tepi terdapat pengantara di antara dewa-dewa dan manusia, suatu masa bagi Neteru, yakni “pemerhati”, tinggal di dunia bersama-sama manusia dan menjadi pemandu mereka2.

Berdasarkan catatan-catatan kuno kuil Mesir, orang-orang Athen telah berperang habis-habisan dengan pemerintah Atlantis lebih kurang sembilan ribu tahun sebelumnya dan akhirnya telah memenangi peperangan berkenaan3.

Raja-raja atau pemerintah-pemerintah purba dan berkuasa Atlantis telah membentuk persekutuan yang melaluinya mereka mengawal Atlantis dan pulau-pulau sekitar4.

Atlantis telah ditimpa gempa bumi dashyat dan banjir sehingga ia lenyap ke dasar laut5.

Orang-orang Mesir menjaga dokumen-dokumen kuno dengan baik. “Bukan sahaja kita mempunyai (dokumen) senarai raja-raja dalam terjemahan Greek oleh Manetho (250SM), kita malah mempunyai sumber-sumber Mesir secara langsung, seperti senarai-raja yang diukir di atas Batu Palermo (2565-2420 SM) dan catatan Turin Papyrus (sekitar 1300 SM)6.

Satu aspek terpenting Senarai Raja-Raja (terjemahan) Manetho ialah oleh kerana tulisannya di dalam bahasa Greek, dia menunjukkan kita persamaan di antara setiap raja Mesir yang disebutkan di dalam senarai berkenaan dengan raja Greek7.

Selepas memberitahu kita bahawa jumlah semua tahun pemerintahan raja-raja bersamaan dengan 36,525 tahun (yang, kebetulan adalah bertepatan dengan tempoh manusia Cro-Magnon), beliau meneruskan: “siri pertama bagi putera-putera (yang menjadi raja) adalah terdiri daripada Auritae (atau Aletae mengikut Sanchuniathon)”8.

Manetho bersikap berhati-hati dengan menunjukkan bahawa raja-raja awal ini bukan memerintah di Mesir sendiri, tetapi (memerintah) di negara asing. Raja Cronos dan hubungan beliau dengan Zaman Keemasan (Atlantis) amatlah penting9.

Nampaknya setelah meneliti catatan Mesir kita masih juga tertanya-tanya di mana letaknya Atlantis. Orang-orang Mesir lebih berminat untuk mencatatkan hal-ehwal pemerintahan, tetapi bukan mengenai kedudukan Atlantis. Tetapi di Mesir kita mendapat petunjuk yang lain, iaitu India. Tamadun Mesir kelihatannya lebih muda berbanding dengan India, dan banyak saki-baki pengaruh yang datang dari Lembah Indus masih dikesan di dalam budaya Mesir ketika itu.


Catatan-catatan Purba India Mengenai AtlantisNasib baik, buku-buku purba empayar Rama di India dijaga dengan baik, tidak seperti yang terdapat di China, Mesir (tadi Mesir dianggap pandai menjaga rekod, sekarang India – pangarang), Amerika Tengah, Peru … yang walaupun mengharungi kemusnahan oleh peperangan dan penjajahan, berjaya mengekalkan sebahagian besar daripada sejarah purbanya10.

Terdapat konsep “Pralaya” di dalam budaya India. “Pralaya” bermaksud banjir atau bah besar. Di dalam cerita-rakyat Hindu terdapat kepercayaan bahawa apabila kejahatan mencapai kemuncaknya, banjir besar akan menimpa dan akan menghanyutkan segala-galanya dan tamadun akan bermula semula bagi menghilangkan segala kesan kejahatan yang telah menyebabkan banjir berkenaan melanda11.

Tradisi Hindu membicarakan mengenai Atala, sebuah syurga tenggelam yang terletak jauh di Timur (Far East). Atala adalah satu dari tujuh firdausi yang melekakan (paradisial hells – loka) Hindu12.
------------------------------

Bagi orang Purba, lautan hanya satu, iaitu air yang mengelilingi dunia mereka. Nama Lautan Atlantik (atau “Lautan orang-orang Atlan”) merangkumi semua lautan yang mengelilingi dunia purba (Eurasia dan Afrika).
--------------------

Lagenda Hindu lain mengenai empayar yang tenggelam serta merupakan model asli Atlantis adalah menyentuh mengenai Lanka dan ianya diceritakan secara terperinci di dalam Ramayana. Kisah mengenai pemusnahan Lanka oleh Rama dan Hanuman merupakan karya asli yang menjadi sandaran kepada Illiad13 karangan Homer14.

Mahabrata, kitab perjuangan klasik (keagamaan) yang melengkapkan Ramayana mencatatkan mengenai empayar Krishna yang perkasa dan kemusnahannya di dalam peperangan besar di antara kuasa bulan dan matahari (kuru dan pandu). Hastinapura, ibu negeri bagai empayar pandu adalah merupakan “Bandaraya Tiang” atau juga dikenali sebagai “Bandaraya Naga”. Kedua-dua gelaran ini berkait rapat dengan gelaran orang-orang Atlantis.

Mahabharata juga menyebutkan mengenai Dvaraka, Ibunegeri Krishna yang terletak di sebuah pulau di tengah lautan. Bandaraya ini telah tenggelam ke dasar laut apabila wira suci meninggal dunia di dalam peperangan besar, lebih kurang sama dengan tenggelamnya Atlantis15.

Tradisi Dravidia16 menyebutkan tentang benua besar yang tenggelam di arah tenggara India yang dipanggil Rutas. Nama Rutas ini berkaitan kata dasar Sanskrit rudh (merah), dan perkataan Dravidia ruta (bersifat merah, membakar).

Tradisi Hindu menyebutkan mengenai pulau-pulau yang separuh tenggelam di lautan yang dikenali dengan nama seperti Atala, Patala, Shveta-Dvipa ("Tanah Tulin / Asal -Pure Land") or Saka-Dvipa (“Pulau-pulau Putih”). Tenggelamnya benua luas ini biasanya disempenakan dengan runtuhnya Gunung suci, yang dipanggil Meru atau Atalas. Kejadian rutuh ini juga mengakibatkan langit runtuh dan meranampkan tanah syurgawi ke dalam lautan (Hindi)17.

Dari Metos Atala dan gunung sucinya Atalas inilah orang-orang Greek mendapat metos mereka mengenai Atlantis dan Atlantis18.

Seperti yang disebutkan di atas, orang-orang Greek meniru lagenda Atlas dan Atlantis daripada lagenda Atalas (Shiva) dan Atala, firdausi Hindu yang tenggelam. Seperti yang terdapat di dalam tradisi Greek, Atalas – yang berasal dari bahasa sanskrit dan bermaksud “tiang” – seharusnya bemaksud “Tiang Dunia”, juga membawa maksud Atlas di dalam bahasa Greek19.

Kesimpulannya, orang-orang India juga lebih menitikberatkan soal perjuangan dan pemerintahan Atlantis. Namun petunjuk mereka di dalam soal lokasi Atlantis adalah lebih baik berbanding dengan orang Mesir dan Greek.

Memang di dalam soal pelayaran mereka kelihatan lebih unggul dan merupakan rakan dagang bagi satu bangsa barat yang juga mahir di dalam hal-ehwal pelayaran iaitu Pheonicia. Ada baiknya kita menjengah dengan ringkas mengenai catatan-catatan atau cerita yang ada ditangan orang-orang ini.


Catatan Pheonicia Mengenai AtlantisPeta dunia kuno dan zaman pertengahan, selari dengan usia pelayaran, tanpa gagal menunjukkan segugus pulau-pulau yang dipanggil “Pulau-pulau Atlantis”. Pulau-pulau ini biasanya berjumlah tujuh buah, dan biasanya diselaraskan dengan “Seven Islands of the Blest” di dalam tradisi Greek atau dengan “Tujuh Dvipa” orang-orang Hindu. Hakikatnya, pulau-pulau ini adalah menunjukkan saki-baki Atlantis yang tenggelam. Ianya merupakan kemuncak merapi benua tenggelam yang masih timbul sementara seluruh daratan telah tenggelam di dasar lautan20.

Tradisi-tradisi rahsia pelayar kuno adalah berasal dari orang-orang Phoenicia dan negara-negara kuno lain yang berdagang secara lazim dengan orang-orang Hindia (baca: Pentas Sunda, Nusantara), dan menjaga rahsia jalan laut ke Hindia sebaik-baiknya21.

Orang-orang Phoenicia22 – juga bermaksud “merah” di dalam bahasa Greek, mendakwa seperti orang-orang Dravida, mereka berasal dari “Pulau Api” yang terletak jauh melangkaui Lautan India (atau Erythraeab) di seberang laut23.

Ini bermaksud bahawa kawasan Hindia (Indies – baca: Pentas Sunda) adalah terletak di kawasan “Lautan Merah”. Jadi, tanah tumpah orang-orang Phoenicia nampaknya sama dengan Rutas (atau “Pulau Api”) orang-orang Dravida. Orang-Orang Mesir juga menggelar diri mereka sebagai “merah” (Rot atau Khem di dalam bahasa ibunda mereka). Malah mereka juga mendakwa berasal dari "Pulau Api"24.

Adalah sangat menghairankan apabila kajian rekod kita yang merentasi hampir suku keluasan bumi, dari Greek ke India membincangkan Atlantis sebagai satu kawasan yang panas, sama ada maksudnya berapi ataupun suasana yang panas iaitu tropika. Ibu tamadun berada di tengah laut dan, semakin ke arah timur, catatan mengenainya semakin terperinci.

Tetapi bagi mereka yang menyangkal (skeptics) ini tidaklah menghairankan kerana kawasan-kawasan ini berada di dalam lingkungan Old World, dunia lama. Perdagangan mungkin telah berlaku sesama mereka sejak zaman berzaman. Oleh itu tukar menukar, pinjam meminjam dan pengaruh mempengaruhi antara budaya sering berlaku di sepanjang masa.

Tetapi bagaimana jika kita menghala ke Amerika? kawasan ini merupakan kawasan New World, dunia baru bagi orang-orang barat, yang hanya diterokai secara "rasmi" oleh Christopher Columbus pada 1492. Apa yang kita pasti catatan mengenai benua tenggelam oleh puak-puak pribumi di sana tidak kurang hebatnya. Malah lebih dari itu, muka mereka sehingga kini adalah menyerupai orang Kadayan.


Akan Datang: Catatan Orang Asli Amerika Purba Mengenai Ibu Tamadun.


Endnote:

1
Dos Santos, A.N., 1997.

2Leonard, C., 2006.

3TheMystica.Com, 2006.

4Ibid.

5Ibid.

6Leonard, C., 2006.

7Ibid.

8Ibid.

9Ibid.

10Childress, D.H, 2007.

11Sudheer Birodkar, 2006.

12Dos Santos, A.N., 1997.

13Hikayat terkenal yang dikarang dizaman Rom.

14Dos Santos, A.N., 1997.

15Ibid.

16Salah satu daripada bangsa pribumi India. Berkulit gelap. Mereka diasak ke selatan oleh bangsa Caucasia dan sekarang ini bercampur baur dengan mereka. Merupakan keluarga besar bagi bahasa-bahasa yang dipertuturkan di India Selatan dan Tengah serta Sri Lanka.

17Dos Santos, A.N., 1997

18Ibid.

19Ibid.

20Ibid.

21Ibid.

22Bangsa Semitik purba yang menguasai perdagangan dunia barat.

23Dos Santos, A.N., 1997.

24Ibid.


Reference:

1. Sudheer Birodkar, 2006. Hindu Beliefs and Folklore - Pralaya, Kalki, Satyuga and Kaliyuga, Swarga and Narka, and Surya Grahana by Sudheer Birodkar. Accessed on 02 Aug 2006. http://www.hindubooks.org/sudheer_birodkar/hindu_history/satyuga.html

2. TheMystica.Com, 2006. Atlantis: the Myth. Accessed on 02 Aug 2006. http://www.themystica.com/mystica/articles/a/atlantis.html Sources: 16, 17.

3. Leonard, C., 2006. ECHOES OF ATLANTIS. Myths and Traditions of Ancient Lands by R. Cedric Leonard. Accessed on 02 Aug 2006. http://www.atlantisquest.com/Myth.html

4. thothweb.com, 2005. Atlantis: the Andes Solution: Ancient History. Posted on Friday, December 16,

2005 (CST) by Thoth. Accessed on 03 Aug 2006. http://www.thothweb.com/index.html

5. Dos Santos, A.N., 1997. CORROBORATING EVIDENCE ON THE REALITY OF ATLANTIS by Prof Dr. Arysio Nunes dos Santos. Accessed on 17 Jan 2007. http://www.atlan.org

6. unxplained-factor.com, 2006. Introduction to Atlantis. Accessed on 22 Nov 2007. http://unxplained-factor.com/index.htm

7. user.on.net, 2006. Accessed on 12 Jul 2006. http://users.on.net/~mkfenn/page10.htm

8. Childress, D.H., 2007. Top Ten Ancient Civilizations With Advanced Technology by David Hatcher Childress. Accessed on 28 Aug 2006. http://www.atlantisrising.com/issue1/ar1topten.html

No comments:

Post a Comment