Thursday, February 28, 2008

[From Cbox] Ingaa Yah... [Kadayan Universe Forum]

Kadayan Universe Community Hall: Kedai Kopi General Discussion

TOPIC: [From Cbox] Ingaa Yah...

wajid (Admin)

[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
From Cbox: hantap_bana 13 Feb 2008 01:25
bah sadang amai nya.....

wajid (Admin)

Re:[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
hantap_bana wrote:

QUOTE:
From Cbox: hantap_bana 13 Feb 2008 01:25
bah sadang amai nya.....

From Cbox: hambuyat 13 Feb 2008 09:16
Salam,apa habanya liau kaawai? inda nyungkil2kah?

wajid (Admin)

Re:[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
hambuyat wrote:

QUOTE:

From Cbox: hambuyat 13 Feb 2008 09:16
Salam,apa habanya liau kaawai? inda nyungkil2kah?


From Cbox: kaawai 13 Feb 2008 10:43

habaa baik, sadang malihat kanak2 bamain
ampaa miaa pisinnya. bia tia...
batah sudah sanyam, hantap siuknya
samuha kamu yang tatap nyokong, taimakasih
dikit lagi mati web ani tahun lapas....

No comments:

Post a Comment