[From Cbox] Ingaa Yah... [Kadayan Universe Forum]

Thursday, February 28, 2008
Author kaawai Category ,

Kadayan Universe Community Hall: Kedai Kopi General Discussion

TOPIC: [From Cbox] Ingaa Yah...

wajid (Admin)

[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
From Cbox: hantap_bana 13 Feb 2008 01:25
bah sadang amai nya.....

wajid (Admin)

Re:[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
hantap_bana wrote:

QUOTE:
From Cbox: hantap_bana 13 Feb 2008 01:25
bah sadang amai nya.....

From Cbox: hambuyat 13 Feb 2008 09:16
Salam,apa habanya liau kaawai? inda nyungkil2kah?

wajid (Admin)

Re:[From Cbox] Ingaa Yah... 2/15/08
hambuyat wrote:

QUOTE:

From Cbox: hambuyat 13 Feb 2008 09:16
Salam,apa habanya liau kaawai? inda nyungkil2kah?


From Cbox: kaawai 13 Feb 2008 10:43

habaa baik, sadang malihat kanak2 bamain
ampaa miaa pisinnya. bia tia...
batah sudah sanyam, hantap siuknya
samuha kamu yang tatap nyokong, taimakasih
dikit lagi mati web ani tahun lapas....

0 comments:

Post a Comment